Lokin Tamse, Partners in Vastgoed

Albert Schweitzerplaats - Rotterdam

VERKOCHT OP 2 DECEMBER 2016

Kerngegevens Albert Schweitzerplaats 52 t/m 138 te Rotterdam

 • 44 meergezinswoningen (appartementsrechten) gelegen te Rotterdam-Ommoord.
 • Aangekocht voor 10 participanten. 
 • Huurwaarde bij aankoop in 2011: op jaarbasis € 310.000,-, nu, in 2013, € 330.000,-.
 • Totaal verhuurd.
 • Hypothecaire financiering FGH bank (ca 65%).
 • Aflossing uitsluitend bij verkoop, overwogen wordt vrijwillig met aflossing te starten.
 • Koopsom € 5.200.000,- v.o.n.
 • Netto rendementsuitkering 6,5% op jaarbasis.
 • Betaling aan investeerders op de 20ste van iedere kalendermaand.
 • Onder 'netto' wordt verstaan: de ontvangen huur minus kosten.

Verwervingsafwegingen en juridische structuur - Albert Schweitzerplaats 52 t/m 138 te Rotterdam

 • Dit complex is verworven in januari 2011. Het beheer was uitbesteed aan Verwey Vastgoed te Rotterdam, per 2013 is dit NederWoon/Lokin Tamse, Verhuur & Beheer.
 • Als aankoopstrategie is gekozen voor langdurige verhuur.
 • Door de jaarlijkse huurverhogingen wordt een solide huurrendement verwacht over een langere periode.
 • De eindwaarde groeit in de loop der jaren.
 • Het complex (44 appartementen) ligt in de wijk Rotterdam-Ommoord.
 • De huurniveaus in dit complex lagen bij aankoop per appartement tussen de € 570,- en € 690,- per maand kale huur. Nu, in 2013, is dat aanmerkelijk hoger.
 • De huren zijn vastgesteld op basis van het huurpuntensysteem.
 • Het complex bestaat uit 3 en 4 kamerappartementen met balkon of tuin.
 • De huurmarkt ter plekke heeft zich als 'stabiel' bewezen.
 • Huurders komen mogelijk in aanmerking voor huurtoeslag.
 • De participanten zijn deeleigenaar van het totaal naar rato van hun inbreng eigen geld.
 • Men participeert met eigen vennootschappen of als Box 3 belegger.

Video impressie 'Albert Schweitzerplaats - Rotterdam'