Lokin Tamse, Partners in Vastgoed

Boutensgaarde - Deventer

Kerngegevens Boutensgaarde huisnummers tussen 10 en 90 Deventer

 • 9 appartementen en 3 garages gelegen te Deventer.
 • Aangekocht voor vijf participanten. 
 • Verwerving door aankoop van Bouwfonds te Hoevelaken.
 • Huurwaarde op jaarbasis € 60.000,-.
 • Totaal verhuurd.
 • Hypothecaire financiering FGH bank (ca 50%).
 • Aflossing op lening maandelijks en bij verkoop.
 • Koopsom ca. € 840.000 v.o.n.
 • Netto rendement voor aflossing 8% op jaarbasis.
 • Uitkering na aflossing nu nog (2013) 5%.
 • Betaling aan investeerders op de 20e van iedere kalendermaand.
 • Onder 'netto' wordt verstaan: de ontvangen huur minus kosten.

Verwervingsafwegingen en juridische structuur - Boutensgaarde huisnummers tussen 10 en 90 Deventer

 • De woningen zijn verworven in 2012. Het beheer wordt gedaan door Lokin Tamse, Partners in Vastgoed. 
 • Als aankoopstrategie is gekozen voor langdurige verhuur en direct rendement.
 • De huurniveaus variëren tussen de € 450,- en € 725,- kale huur per maand.
 • De huurmarkt is in Deventer als 'redelijk solide' te bestempelen.
 • Huurders komen mogelijk in aanmerking voor huurtoeslag.
 • Vijf participanent zijn 100% eigenaar van alle appartementen en garages.
 • De fiscale structuur is toegesneden op de participanten.

Video impressie 'Boutensgaarde - Deventer'