Lokin Tamse, Partners in Vastgoed

Deken van Oppensingel - Venlo

Kerngegevens Deken van Oppensingel te Venlo

 • 33 meergezinswoningen (appartementsrechten) en 22 parkeerplaatsen.
 • Geheel geschilderd in 2013.
 • Aangekocht voor 5 participanten.
 • Huurwaarde op jaarbasis bij aanvang in 2011: € 221.000,-. Nu, in 2013, € 236.000,-
 • Totaal verhuurd.
 • Hypothecaire lening FGH bank (ca. 65%).
 • Maandelijkse aflossing op lening en bij verkoop van solitaire appartementen.
 • Koopsom € 3.280.000,- v.o.n.
 • Netto rendement voor aflossing 8% op jaarbasis (2013)
 • Aan de participanten wordt na aflossing uitgekeerd: 6,5% op jaarbasis.
 • Betaling aan investeerders op de 20ste van iedere kalendermaand.
 • Onder 'netto' wordt verstaan: de ontvangen huur minus kosten.

Verwervingsafwegingen en juridische structuur - Deken van Oppensingel 69 t/m 133 te Venlo

 • Dit complex is verworven in 2010. Het beheer is uitbesteed aan ACM Vastgoed Groep in Nijmegen, de mutatieverhuur wordt ondersteund door NederWoon/Lokin Tamse, Verhuur & Beheer.
 • Als aankoopstrategie is gekozen voor exploitatierendement en langjarige verhuur.
 • Door de jaarlijkse huurverhogingen wordt een solide huurrendement bereikt over een langere periode .
 • De eindwaarde groeit in de loop der jaren.
 • De huurniveaus in dit complex liggen per appartement tussen de € 526 en € 710 kale huur per maand.
 • De huurniveaus zijn vastgesteld op basis van het huurpuntensysteem.
 • Het complex bestaat uit 31 driekamerappartementen en 2 vierkamerappartementen.
 • De huurmarkt in Venlo heeft zich als 'stabiel' bewezen en er is geen leegstand.
 • Huurders komen mogelijk in aanmerking voor huurtoeslag.
 • De participanten zijn deeleigenaar van het totaal naar rato van hun inbreng eigen geld
 • Men participeert met eigen vennootschappen of als Box 3 belegger.

Video impressie 'Deken van Oppensingel - Venlo'