Lokin Tamse, Partners in Vastgoed

Deventer - High Yield

Kerngegevens Deventer High Yield

 • 11 separate appartementen te Deventer.
  Het betreft appartementen aan de Johan Wagenaarlaan, Rijsterborgherweg, Boutensgaarde, Van Hetenstraat, Stalpaert van der Wielenstraat, Koning Wenzelstraat en de Keizer Frederikstraat.
 • Aangekocht voor zeven participanten. 
 • Verwerving door aankoop van particuliere verkopers.
 • Huurwaarde op jaarbasis € 95.000,-
 • Totaal verhuurd door Nederwoon Verhuurmakelaars.
 • Hypothecaire financiering Handelsbanken Amersfoort (ca. 50%).
 • Koopsom ca. € 1.200.000 k.k.
 • Maandelijkse aflossing van 2% op jaarbasis over de hoofdsom.
 • Uitkering aan deeleigenaren van 5% over de eigen inleg.
 • Uitkering kan verhoogd worden door uitstekende verhuurresultaten.
 • Betaling aan investeerders op de 20e van iedere kalendermaand.
 • Onder 'netto' wordt verstaan: de ontvangen huur minus kosten.

Verwervingsafwegingen en juridische structuur - Deventer High Yield

 • De woningen zijn verworven in 2016. Het beheer wordt gedaan door Lokin Tamse, Partners in Vastgoed.
 • Transport via notariskantoor Het Notarieel te Deventer.
 • Iedere deelnemer is pro rata eigenaar van het totaal naar rato van eigen inbreng.
 • Men is deeleigenaar via een vennootschap of via box 3.
 • Door de jaarlijkse huurverhogingen wordt een solide huurrendement verwacht over een langere periode.
 • Door aflossing stijgt de eindwaarde.
 • Een aantrekkelijke risicospreiding in de huurrange waar de meeste vraag naar is.
 • Er word hier getarget op een hoog direct rendement en dat is volledig gelukt.