Lokin Tamse, Partners in Vastgoed

Oldenzaalsestraat - Losser

Kerngegevens Oldenzaalsestraat nummer 9, 20 en 23 te Losser

 • 3 appartementen met eigen parkeerplaatsen gelegen te Losser.
 • Aangekocht voor één participant. 
 • Huurwaarde bij aankoop op jaarbasis € 20.000,-. Nu, in 2013, € 24.000,-.
 • Totaal verhuurd.
 • Hypothecaire financiering FGH bank (ca 65%).
 • Aflossing uitsluitend bij verkoop.
 • Koopsom € 340.000,- v.o.n.
 • Netto rendementsuitkering 6,5% op jaarbasis.
 • Betaling aan investeerder op de 20ste van iedere kalendermaand.
 • Onder 'netto' wordt verstaan: de ontvangen huur minus kosten.

Verwervingsafwegingen en juridische structuur - Oldenzaalsestraat nummer 9, 20 en 23 te Losser

 • Dit complex is verworven in november 2011. Het beheer is uitbesteed aan Ten Hag Makelaars te Enschede.
 • Als aankoopstrategie is gekozen voor verhuur en uitponden.
 • De eindwaarde groeit in de loop der jaren.
 • De huurniveaus in dit complex liggen per appartement tussen de € 570,- en € 690,- per maand kale huur .
 • Het complex bestaat uit 3 en 4 kamerappartementen, met balkon of tuin.
 • De huurmarkt ter plekke heeft zich als 'stabiel' bewezen.
 • Huurders komen mogelijk in aanmerking voor huurtoeslag.
 • De participant is eigenaar van het totaal naar rato van zijn inbreng eigen geld.
 • De participant participeert met zijn eigen vennootschap.

Video impressie 'Oldenzaalsestraat - Losser'