Lokin Tamse, Partners in Vastgoed

Onstein - Doetinchem

Kerngegevens Onstein huisnummers tussen 2 en 106 te Doetinchem

 • 18 meergezinswoningen (appartementsrechten) gelegen te Doetinchem aan Onstein.
 • In 2013 geheel geschilderd.
 • Aangekocht voor 2 participanten.
 • Huurwaarde bij aankoop in 2010 op jaarbasis: € 114.000,-.
 • Totaal verhuurd.
 • Hypothecaire financiering FGH bank (bevoorschotting ca. 65%).
 • Aflossing uitsluitend bij verkoop.
 • Koopsom  € 1.880.000,- v.o.n.
 • Netto rendementsuitkering was 6,5% op jaarbasis, nu in 2013 is dat 7,5%.
 • Betaling aan investeerders op de 20ste van iedere kalendermaand.
 • Onder 'netto' wordt verstaan: de ontvangen huur minus de kosten.
 • 4 woningen zijn in 2010 en 2011 verkocht aan particuliere kopers.
 • De verkoopwinsten (ca. 30% bruto) zijn niet meegenomen in de netto rendementsuitkering, wel uitgekeerd.

Verwervingsafwegingen en juridische structuur - Onstein Doetinchem

 • Dit complex is verworven medio 2010. Het beheer was uitbesteed aan REBOGROEP, per 2013 aan NederWoon/Lokin Tamse, Verhuur & Beheer.
 • Als aankoopstrategie is gekozen voor uitponden en langjarige verhuur.
 • Door de jaarlijkse huurverhogingen wordt een solide huurrendement verwacht over een langere periode.
 • De huurniveaus in dit complex lagen tussen de € 507,- tot ca € 550,- kale huur per maand in 2010, nu in 2013 liggen deze aanmerkelijk hoger.
 • De huren zijn vastgesteld op basis van het huurpuntensysteem.
 • Het betreffen in dit complex 18 meergezinswoningen met tuintjes op de begane grond en balkons op de verdiepingswoningen.
 • De ligging van het complex is gunstig ten opzichte van het centrum en de woonwijk wordt als prettig ervaren.
 • De huurmarkt in Doetinchem heeft zich vooralsnog voor dit complex als 'stabiel' bewezen.
 • Er is geen leegstand. Woningen na een huuropzegging worden verkocht of opnieuw verhuurd.
 • Huurders komen mogelijk in aanmerking voor huurtoeslag.
 • De participanten zijn deeleigenaar van het totaal naar rato van hun inbreng eigen geld.
 • Met participeert met eigen vennootschap of in Box 3.

Video impressie 'Onstein - Doetinchem'