Lokin Tamse, Partners in Vastgoed

Oudestraat - Kampen

Kerngegevens Oudestraat 12 en 14 te Kampen

 • 2 bovenwoningen plus twee winkels gelegen te Kampen in de 'Kalverstraat' van Kampen: Oudestraat 12 en 14.
 • Aangekocht voor 2 participanten.
 • Huurwaarde op jaarbasis: € 46.000,-.
 • Totaal verhuurd, winkels aan Beter Horen.
 • Hypothecaire financiering FGH bank (bevoorschotting ca. 65%).
 • Aflossing maandelijks.
 • Koopsom  € 610.000,- v.o.n.
 • Netto rendement vóór aflossing 7,6% op jaarbasis.
 • Uitkering na aflossing aan participanten 6% op jaarbasis.
 • Betaling aan investeerders op de 20ste van iedere kalendermaand.
 • Onder 'netto' wordt verstaan: de ontvangen huur minus de kosten.

Verwervingsafwegingen en juridische structuur - Oudestraat Kampen

 • Dit complex is verworven medio 2012. Het beheer is uitbesteed aan Lokin Tamse, Partners in Vastgoed.
 • Als aankoopstrategie is gekozen voor langjarige verhuur.
 • Door de jaarlijkse huurverhogingen wordt een solide huurrendement verwacht over een langere periode.
 • De huurniveaus in dit complex liggen op marktwaarde.
 • Het betreft twee winkels en twee bovenwoningen.
 • De ligging van het complex is gunstig, namelijk in de winkelstraat van Kampen.
 • De huurmarkt in Kampen heeft zich vooralsnog als 'stabiel' bewezen.
 • Er is geen leegstand.
 • De participanten zijn deeleigenaar van het totaal naar rato van hun inbreng eigen geld.
 • Men participeert met eigen vennootschap of in Box 3.

Video impressie 'Oudestraat - Kampen'