Lokin Tamse, Partners in Vastgoed

Rembrandthof Almelo

Op 1 maart 2016 heeft LokinTamse bouwgrond aan de Rembrandthof te Almelo aangekocht van Nijhuis Bouw B.V. uit Rijssen. Op de bouwgrond zijn 12 laanwoningen gebouwd die in oktober 2016 werden opgeleverd en door NederWoon Verhuurmakelaars zijn verhuurd.

Kerngegevens Rembrandthof Almelo

 • 12 nieuw te bouwen 'laanwoningen'; aaneengesloten rij, gelegen te Almelo.
 • Aangekocht voor zeven participanten. 
 • Verwerving bouwgrond door aankoop van Nijhuis Bouw B.V. te Rijssen.
 • Huurwaarde op jaarbasis € 110.000,-.
 • Totaal verhuurd via Nederwoon Verhuurmakelaars.
 • Hypothecaire financiering: Handelsbanken Amersfoort (60%).
 • Maandelijkse aflossing.
 • Koopsom per woning ca. € 142.000 v.o.n.
 • Na 2% aflossing ontvangen de deeleigenaren een uitkering van pro rata 5% over hun inleg.
 • Betaling aan investeerders op de 20e van iedere kalendermaand.
 • Onder 'netto' wordt verstaan: de ontvangen huur minus kosten.

Verwervingsafwegingen en juridische structuur - Rembrandthof Almelo

 • De woningen zijn verworven in 2016.
 • Transport vond plaats bij notariskantoor Ter Braak Willems - Twentse Notarissen.
 • Als aankoopstrategie is gekozen voor langdurige verhuur en direct rendement.
 • Er is geen/weinig huuraanbod in Almelo op een dergelijke perfecte locatie (nabij diverse voorzieningen zoals scholen, winkels, bioscoop etc.).
 • Woningen zijn nieuw en voorzien van energielabel A. Derhalve is er de komende 10 jaren geen tot weinig onderhoud te verwachten.
 • Bouwonderdelen vallen onder lange garantie.
 • Huurders komen grotendeels in aanmerking voor huurtoeslag, daardoor weinig mutaties.
 • Zeven participanten zijn deeleigenaar van het totaal naar rato van hun inleg eigen geld.