Lokin Tamse, Partners in Vastgoed

Traverse - Assen

VERKOCHT APRIL 2017

Kerngegevens Traverse 24, 26 en 38 Assen

 • 3 eengezinswoningen en 3 parkeerplaatsen gelegen te Assen.
 • Aangekocht voor vier participanten. 
 • Verwerving door aankoop van AM te Nieuwegein.
 • Huurwaarde op jaarbasis € 32.000,- (oktober 2013).
 • Totaal verhuurd.
 • Hypothecaire financiering FGH bank (ca 50%).
 • Maandelijkse aflossing.
 • Koopsom ca. € 465.000 v.o.n.
 • Netto rendement voor aflossing 7,1% op jaarbasis.
 • Uitkering aan investeerders nu nog 5% na aflossing.
 • Betaling aan investeerders op de 20e van iedere kalendermaand.
 • Onder 'netto' wordt verstaan: de ontvangen huur minus kosten.

Verwervingsafwegingen en juridische structuur - Traverse 24, 26 en 38 Assen

 • De woningen zijn verworven in 2012. Het beheer wordt gedaan door Lokin Tamse, Partners in Vastgoed. 
 • Als aankoopstrategie is gekozen voor langdurige verhuur en direct rendement.
 • De huurmarkt is in Assen als 'redelijk solide' te bestempelen.
 • Vier participanten zijn 100% eigenaar van de drie eengezinswoningen.
 • De fiscale structuur is toegesneden op de participanten.