Lokin Tamse, Partners in Vastgoed

Woningfonds AlmDev 2018

Kerngegevens Woningfonds AlmDev 2018

 • 4 grondgebonden woningen gelegen te Almelo aangevuld met 1 appartement gelegen te Deventer.
 • Aangekocht voor twee participanten. 
 • Totale aankoopsom ca. € 635.000,- v.o.n.
 • Totaal verhuurd door Nederwoon Verhuurmakelaars.
 • Hypothecaire financiering ca. 55% (€ 350.000) bij Handelsbanken Amersfoort.
 • Maandelijkse aflossing van 2% op jaarbasis over de hoofdsom.
 • Uitkering aan de deeleigenaren van 5% over de eigen inleg van € 285.000.
 • Betaling aan investeerders op de 20e van iedere kalendermaand.

Verwervingsafwegingen en juridische structuur - Woningfonds AlmDev 2018

 • Het appartement in Deventer is verworven in 2017. De vier woningen in Almelo volgen in 2018.
 • Transport vond plaats bij notariskantoor Het Notarieel te Deventer
 • De beide eigenarren zijn pro rata eigenaar van het totaal naar ratio van eigen inbreng.
 • Goede huurmarkt in de genoemde plaatsen.
 • De huurniveaus liggen rond de € 695,- kale huur per maand.
 • Door de jaarlijkse huurverhogingen wordt een solide huurrendement verwacht over een langere periode.
 • Door aflossing stijgt de eindwaarde.
 • De beiden eiganaren zijn eigenaar in box 3.
 • Management en aansturing door Lokin Tamse, Partners in Vastgoed.