Lokin Tamse, Partners in Vastgoed

Woningfonds DHDA

Kerngegevens Woningfonds DHDA

 • 17 appartementen gelegen te Den Haag (en Voorburg), Deventer, Apeldoorn, Amersfoort en Zwolle.
 • Aangekocht voor acht participanten. 
 • Totale aankoopsom rond de € 2.500.000,- k.k.
 • Totaal verhuurd door Nederwoon Verhuurmakelaars Apeldoorn en Frisia Makelaars Den Haag.
 • Hypothecaire financiering ca. 50% bij Handelsbanken Amersfoort .
 • Maandelijkse aflossing van 2% op jaarbasis over de hoofdsom.
 • Uitkering aan de deeleigenaren van 5% over de eigen inleg.
 • Betaling aan investeerders op de 20e van iedere kalendermaand.

Verwervingsafwegingen en juridische structuur - Woningfonds DHDA

 • De woningen zijn verworven in 2017.
 • Transport vond plaats bij notariskantoor Het Notarieel te Deventer
 • Iedere deelnemer is pro rata eigenaar van het totaal naar rato van eigen inbreng.
 • Solide huurmarkt in de genoemde plaatsen.
 • De huurniveaus variëren tussen de € 725,- en € 995,- kale huur per maand.
 • Door de jaarlijkse huurverhogingen wordt een solide huurrendement verwacht over een langere periode.
 • Door aflossing stijgt de eindwaarde.
 • Een aantrekkelijke risicospreiding over steden en verschillende regio’s.
 • Men is deeleigenaar via een vennootschap of via box 3.
 • Management en aansturing door LokinTamse, Partners in Vastgoed.