Lokin Tamse, Partners in Vastgoed

Woningfonds F.O.M.

Kerngegevens Woningfonds F.O.M.

 • 5 appartementen gelegen te Apeldoorn en Deventer.
 • Aangekocht voor zeven participanten.
 • Koopsom ca. € 665.000 k.k.
 • Aangekocht met 100% eigen geld, derhalve geen financiering en aflossing benodigd.
 • Totaal verhuurd door Nederwoon Verhuurmakelaars.
 • Huurwaarde op jaarbasis € 47.700,-.
 • Uitkering aan deeleigenaren van 5% over de eigen inleg.
 • Betaling aan investeerders op de 20e van iedere kalendermaand.

Verwervingsafwegingen en juridische structuur - Woningfonds F.O.M.

 • De woningen zijn verworven in 2016.
 • Iedere deelnemer is pro rata eigenaar van het totaal naar rato van eigen inbreng.
 • Men is deeleigenaar via een vennootschap of via box 3.
 • De huurniveaus variëren tussen de € 700,- en € 750,- kale huur per maand.
 • Er is geen financiering afgesloten en doordoor ook geen “leverage”-effect.
 • Een aantrekkelijke risicospreiding over 2 steden met een uitstekende huurmarkt.
 • Door de jaarlijkse huurverhogingen wordt een solide huurrendement verwacht over een langere periode.
 • Management en aansturing door LokinTamse, Partners in Vastgoed