Lokin Tamse, Partners in Vastgoed

Woningfonds juni 2017

Kerngegevens Woningfonds juni 2017

 • 21 appartementen gelegen te Apeldoorn, Deventer, Voorburg en Zutphen.
 • Aangekocht voor acht participanten. 
 • Koopsom ca. € 2.700.000,- k.k.
 • Totaal verhuurd.
 • Hypothecaire financiering van 50% bij Handelsbanken Amersfoort.
 • Aflossing op lening maandelijks en bij verkoop.
 • Maandelijkse aflossing van 2% op jaarbasis over de hoofdsom.
 • Uitkering aan de deeleigenaren van 5% over de eigen inleg.
 • Betaling aan investeerders op de 20e van iedere kalendermaand.

Verwervingsafwegingen en juridische structuur - Woningfonds juni 2017

 • De woningen zijn verworven in 2017.
 • Als aankoopstrategie is gekozen voor langdurige verhuur en direct rendement.
 • Een aantrekkelijke risicospreiding over steden en verschillende regio’s.
 • Door de jaarlijkse huurverhogingen wordt een solide huurrendement verwacht over een langere periode.
 • Door aflossing stijgt de eindwaarde.
 • De huurniveaus variëren tussen de € 650,- en € 900,- kale huur per maand.
 • Acht participanten zijn allen deeleigenaar van de zes woningen.
 • Iedere deelnemer is pro rata eigenaar van het totaal naar rato van eigen inbreng.
 • De fiscale structuur is toegesneden op de participanten (deels box 3).
 • Men is deeleigenaar via een vennootschap of via box 3.
 • Management en aansturing door LokinTamse, Partners in Vastgoed.