Lokin Tamse, Partners in Vastgoed

Woningfonds Meppel

'Woningfonds Meppel' is het elfde woningfonds van LokinTamse. In de zomer van 2016 werd bouwgrond aangekocht met eigen geld. Hierop zijn 6 nieuwbouw eengezinswoningen gebouwd. Vrijdag 21 april 2017 kregen de nieuwe bewoners de sleutel van hun splinternieuwe woning aan de Marktstraat in Meppel.

Kerngegevens Woningfonds Meppel

 • 6 nieuwbouw eengezinswoningen gelegen te Meppel.
 • Aangekocht voor zeven participanten. 
 • Huurwaarde op jaarbasis € 64.000,-.
 • Totaal verhuurd door Nederwoon Verhuurmakelaars aan zes jonge gezinnen die op 21 april hun woning konden betrekken.
 • Hypothecaire financiering FGH Utrecht.
 • Aflossing op lening maandelijks en bij verkoop.
 • Koopsom ca. € 1.150.000 v.o.n.
 • Netto rendement voor aflossing 6,25% op jaarbasis.
 • Uitkering na aflossing nu nog 4,25 %.
 • Betaling aan investeerders op de 20e van iedere kalendermaand.
 • Onder 'netto' wordt verstaan: de ontvangen huur minus kosten.

Verwervingsafwegingen en juridische structuur - Woningfonds Meppel

 • De woningen zijn verworven in 2017. Het beheer wordt gedaan door Lokin Tamse, Partners in Vastgoed. 
 • Als aankoopstrategie is gekozen voor langdurige verhuur en direct rendement.
 • De huurniveaus variëren tussen de € 880,- en € 925,- kale huur per maand.
 • Zeven participanent zijn allen deeleigenaar van de zes woningen.
 • De fiscale structuur is toegesneden op de participanten (deels box 3).