Lokin Tamse, Partners in Vastgoed

Woningfonds Oost-Nederland (verkocht 2017)

Update 2017: LokinTamse heeft de resterende woningen uit het Woningfonds Oost-Nederland verkocht. Hiermee is het gehele woningfonds verkocht. 

Update december 2016: Bij een transactie verkocht LokinTamse 63 bestaande woningen/appartementen uit het Woningfonds Oost-Nederland. De koper, een particuliere belegger, werd vertegenwoordigd door Savills. De verkochte objecten zijn gelokaliseerd in de grote provinciesteden in Oost-Nederland. De verkoop past in de strategie van het Woningfonds Oost-Nederland om in 2017 ondermeer nieuwbouwwoningen "uit de bouwput " te verwerven. De in aanbouw zijnde 41 nieuwbouwwoningen op onderstaande foto te Deventer, zijn nu bijna verhuurklaar.

Update juni 2016: Per 1 juni zijn er 24 appartementen verkocht aan de Fonteinkruid te Zwolle. Hierdoor neemt het aantal appartementen in de portefeuille af naar 63 appartementen. Door een nieuwe verwerving van 41 nieuwbouwwoningen te Deventer neemt het aantal eengezinswoningen toe naar 74 eengezinswoningen.

Kerngegevens Woningfonds Oost-Nederland (Almelo, Deventer, Enschede, Goor, Hengelo, IJsselstein, Zutphen en Zwolle)

 • 33 eengezinswoningen en 87 appartementen gelegen te Almelo, Deventer, Enschede, Goor, Hengelo, IJsselstein, Zutphen en Zwolle.
 • Samengesteld voor één familie.
 • Verwerving door aankoop van een pensioenfonds en door individuele aankoop via makelaars.
 • Huurwaarde op jaarbasis ca. € 1.200.000
 • Totaal verhuurd.
 • Hypothecaire financiering FGH bank en Handelsbanken (ca. 50%).
 • Aflossing op lening periodiek en bij verkoop.
 • Het investeringsvolume ligt rond de € 20 miljoen.
 • Netto rendement op eigen inbreng voor aflossing (aantoonbaar) ca. 8,6% per jaar.
 • Onder 'netto' wordt verstaan: de ontvangen huur minus kosten.

Verwervingsafwegingen en juridische structuur - Woningfonds Oost-Nederland (Almelo, Deventer, Enschede, Goor, Hengelo, IJsselstein, Zutphen en Zwolle).

 • De woningen zijn verworven in 2011, 2012 en 2013. Het beheer is uitbesteed aan NederWoon/Lokin Tamse, Verhuur & Beheer. 
 • Als aankoopstrategie is gekozen voor langdurige verhuur en direct rendement, uitponden waar mogelijk.
 • Door de jaarlijkse huurverhoging en spreiding over eengezinswoningen en appartementen, is er sprake van een solide eindwaarde-ontwikkeling.
 • De huurniveaus variëren tussen de € 550,- en € 650,- kale huur per maand voor de appartementen en tussen de € 660,- en € 925,- kale huur per maand voor de eengezinswoningen.
 • De portefeuille bestaat uit 3- en 4 kamer appartementen en eengeziswoningen met of zonder garage.
 • Huurders komen mogelijk in aanmerking voor huurtoeslag.
 • Eén familie is 100% eigenaar van alle appartementen en woningen.
 • De fiscale structuur is toegesneden op de familie.

Video impressie 'Woningfonds Oost-Nederland'