Lokin Tamse, Partners in Vastgoed

Woningfonds Zutphen/Hengelo CV

Kerngegevens Woningfonds Zutphen/Hengelo CV

 • 16 eensgezinswoningen (5 in Zutphen en 11 in Hengelo).
 • Aangekocht voor 14 participanten.
 • Koopsom ca. € 3.600.000 k.k.
 • Woningen zijn vanaf de start, eind 2016, volledig verhuurd.
 • Huurwaarde op jaarbasis € 167.368,-.
 • Verwachte uitkering aan deeleigenaren 4,25% over de eigen inleg.
 • Betaling aan investeerders op de 20e van iedere kalendermaand.

Verwervingsafwegingen en juridische structuur - Woningfonds Zutphen/Hengelo CV

 • De woningen zijn verworven per oktober 2019
 • Iedere deelnemer is pro rata "eigenaar" van het totaal naar rato van eigen inbreng.
 • Men is deeleigenaar via een vennootschap of via box 3.
 • De huurniveaus variëren tussen de € 835,- en € 935,- kale huur per maand.
 • Een aantrekkelijke risicospreiding over 2 steden met een uitstekende huurmarkt.
 • Door de jaarlijkse huurverhogingen wordt een solide huurrendement verwacht over een langere periode.
 • Management en aansturing door LokinTamse, Partners in Vastgoed