Lokin Tamse
Partners in Vastgoed
Shadow

Lokin Tamse, Partners in Vastgoed is een onderneming van Harry Lokin en Arnold Tamse.
Vanaf 1 november 2009 tot op heden hebben we verschillende woningmaatschappen gestructureerd (commanditaire vennootschappen of deeleigendomsstructuur). Alle woningmaatschappen kennen een volledig gesloten structuur en zijn dus niet voor derden toegankelijk. Voor deze besloten maatschappen verzorgen we het Asset Management en soms het Property Management.

Harry Lokin

Harry Lokin (Drs. MRE MRICS) is sinds 2009 actief bij Lokin Tamse, Partners in Vastgoed. Na zijn studie Economie aan de Rijksuniversiteit Groningen, gevolgd door postdoctoraal Accountancy, heeft hij bij Boer Hartog Hooft te Amsterdam de vele facetten van het vastgoed leren kennen. Niet alleen inhoudelijk maar ook als leidinggevende en directeur/partner. Daarna volgden diverse leidinggevende rollen bij meerdere vastgoedorganisaties tot aan de oprichting van Lokin Tamse, Partners in Vastgoed. Harry voelt zich als een vis in het water in de vastgoedsector en met zijn ruime ervaring heeft hij een prachtig netwerk opgebouwd. Harry is lid van de Royal Institution of Chartered Surveyors (MRICS).

Arnold Tamse

Arnold Tamse (MRE MRICS) is sinds 2009 actief en mede-oprichter bij Lokin Tamse, Partners in Vastgoed. Hij is een allround vastgoedman met een schitterend netwerk, opgebouwd vanuit vertrouwen en vakmanschap. Hiervoor was hij actief bij nationale- en internationale advieskantoren op het gebied van vastgoedbeleggingen. Arnold behaalde zijn Master of Real Estate titel in 1995 aan de Universiteit van Amsterdam en trad daarna toe tot de Royal Institution of Chartered Surveyors (MRICS). Arnold is lid van de Huurcommissie.

Wat doen wij

Wij houden ons bezig met het structureren van besloten (woning)fondsen. Deelnemers worden voornamelijk geselecteerd uit het volledig gesloten eigen netwerk van Harry Lokin en/of Arnold Tamse.

Alle gestructureerde fondsen kennen een volledig gesloten structuur. In deze fondsen participeren wij zelf ook. Wij werken nu met een maximaal aantal van in totaal 39 commandieten. De juridische structuur is gevormd in een formele en feitelijke zeggenschapsstructuur.
Deze website dient puur ter beeldvorming en op geen enkele wijze wordt aan derden een product aangeboden buiten de vaste deelnemers. Lokin Tamse kent een volkomen gesloten structuur.

Voor deze fondsen doen we het Asset Management en soms het Property Management. We werken alleen met Nederlands vastgoed. Ook één woning boeit ons.

Deelnemers

De huidige groep deelnemers is geselecteerd uit het eigen netwerk van Harry Lokin en/of Arnold Tamse. Deelname betekent meestal een langjarige relatie met wederzijds vertrouwen, daarom is volledige transparantie van informatie noodzakelijk en moeten de personen ook enigszins bij elkaar passen.

Wij hebben per 1 augustus 2022 39 vaste mede-beleggers.

Jaarlijkse maatschapsvergadering

Tijdens de jaarlijkse maatschapsvergadering op het kantoor van Lokin Tamse, Partners in Vastgoed wordt een presentatie over het betreffende woningfonds gegeven, kunnen vragen worden gesteld en spreekt men elkaar in een ongedwongen dinersetting.

Nieuwe initiatieven

Daar waar het aanbod gelegen is, vindt ter plekke een marktonderzoek plaats van de lokale woningmarkt in al haar facetten.

Daarna vindt een analyse plaats van alle macro-economische factoren ter plekke. Denk hierbij aan factoren als hoogte van inkomens, economische groei, verdere lokale (groei) vooruitzichten en vraag en aanbodverhoudingen.

Tot slot vindt een dubbelcheck plaats van onze bevindingen met één van de grootste landelijke taxateurs waarbij alle aspecten nogmaals worden afgewogen.

Beslissing: aankopen of niet?

Het management doen we vanuit Lokin Tamse, Partners in Vastgoed. Naast onze eigen 15 woningfondsen beheren we ook 7 particuliere woning portefeuilles.

Onze sterkste punten zijn de woningverhuur en de financiële rapportages (huurafrekeningen etc.). Mocht u hierover meer willen weten, weet u ons te vinden.

Ook voor derden.

Hoe doen we dit?

Veel kunnen we zelf, maar indien nodig werken we samen met mensen uit ons brede netwerk. Deskundigen op elk gebied zoals geldverstrekkers, fiscalisten, juristen, notarissen, accountants, bouwkundigen, vastgoedmanagers en makelaars.

We kennen de mensen in de vastgoedbranche.

Nieuws

Woningfondsen

Jaar van oprichting

 • Woningfonds Venlo (2010)
 • Woningfonds Almelo (2016)
 • Woningfonds Meppel (2016)
 • Woningfonds TUK (2018)
 • Woningfonds Beilen (2018)
 • Woningfonds Hengelo (2018)
 • Woningfonds ZutphenHengelo (2019)
 • Woningfonds Hardenberg (2019)
 • Woningfonds Meppel Nieuwveen (2020)
 • Woningfonds Hardenberg Marslanden (2021)
 • Woningfonds Assen (2021)

Gereed in 2022/2023

 • Woningfonds Leeuwarden (feb. 2023)
 • Woningfonds Nieuwe Es (nov. 2022)
 • Woningfonds Veghel (mrt. 2023)
 • Woningfonds Erve Odinck (okt. 2022)

Actieve woningfondsen & Woningfondsen in ontwikkeling

© 2022 Lokin Tamse, Partners in Vastgoed.