Lokin Tamse
Partners in Vastgoed
Shadow

Lokin Tamse, Partners in Vastgoed is een onderneming van Harry Lokin en Arnold Tamse.
Vanaf 1 november 2009 tot op heden hebben we verschillende woningmaatschappen gestructureerd (commanditaire vennootschappen of deeleigendomsstructuur). Alle woningmaatschappen kennen een volledig gesloten structuur en zijn dus niet voor derden toegankelijk. Voor deze besloten maatschappen verzorgen we het Asset Management en soms het Property Management.

Harry Lokin

Harry Lokin (Drs. RA MRICS) is sinds 2009 actief bij Lokin Tamse, Partners in Vastgoed. Na zijn studie Economie aan de Rijksuniversiteit Groningen, gevolgd door postdoctoraal Accountancy, heeft hij bij Boer Hartog Hooft te Amsterdam de vele facetten van het vastgoed leren kennen. Niet alleen inhoudelijk maar ook als leidinggevende en directeur/partner. Daarna volgden diverse leidinggevende rollen bij meerdere vastgoedorganisaties tot aan de oprichting van Lokin Tamse, Partners in Vastgoed. Harry voelt zich als een vis in het water in de vastgoedsector en met zijn ruime ervaring heeft hij een prachtig netwerk opgebouwd. Harry is lid van de Royal Institution of Chartered Surveyors (MRICS).

Arnold Tamse

Arnold Tamse (MRE MRICS) is sinds 2009 actief en mede-oprichter bij Lokin Tamse, Partners in Vastgoed. Hij is een allround vastgoedman met een schitterend netwerk, opgebouwd vanuit vertrouwen en vakmanschap. Hiervoor was hij actief bij nationale- en internationale advieskantoren op het gebied van vastgoedbeleggingen. Arnold behaalde zijn Master of Real Estate titel in 1995 aan de Universiteit van Amsterdam en trad daarna toe tot de Royal Institution of Chartered Surveyors (MRICS). Arnold is verhuurderslid van de Huurcommissie en heeft zich als persoon gevormd tot een “sustainable” leider. Hij streeft onder meer de volgende doelen na: kwaliteitsonderwijs, economische groei, “decent work” en “zero hunger” voor een ieder.

Wat doen wij

Wij structureren besloten (woning)fondsen en financieren daarmee de bouw van de woningen.

Deelnemers worden geselecteerd uit het volledig gesloten eigen netwerk van Harry Lokin en/of Arnold Tamse.

Deze deelnemers zijn allen (zeer) vermogende particulieren die begrip hebben voor en volledig op de hoogte zijn van de kansen, maar ook van de risico’s welke beleggen in onroerend goed met zich meebrengt.

Uitsluitend in persoonlijke 1-op-1 gesprekken wordt een afweging gemaakt uit kansen en risico’s om wel of niet mee te participeren, uiteraard zonder enige verplichting.

Daar wij een 100% gesloten structuur kennen en alleen maar werken met mensen die wij langjarig kennen uit onze vorige netwerken (uit de vastgoedbranche/aanverwant of privé), werken wij dus verder nimmer met reclames/andere externe “uitingen” en zijn volledig en 100% gesloten.

Alle besluiten worden genomen in de 1 op 1 persoonlijke gesprekken. Men doet repeterend mee in de 15 structuren en in veelvouden van € 100.000,- of meer.

Alle gestructureerde fondsen kennen een gesloten structuur. In deze fondsen participeren wij zelf ook. Wij werken nu met in totaal 40 commandieten. De juridische structuur is gevormd in een formele en feitelijke zeggenschapsstructuur.
Deze website dient puur ter beeldvorming en op geen enkele wijze wordt aan derden een product aangeboden. Lokin Tamse kent een volkomen gesloten structuur.

Voor deze fondsen doen we het Asset Management en soms het Property Management. We werken alleen met Nederlands vastgoed.

Deelnemers

De huidige groep deelnemers is geselecteerd uit het eigen netwerk van Harry Lokin en/of Arnold Tamse. Deelname betekent meestal een langjarige relatie met wederzijds vertrouwen, daarom is volledige transparantie van informatie noodzakelijk en moeten de personen ook enigszins bij elkaar passen.

Wij hebben per 1 oktober 2022 40 vaste mede-beleggers.

Jaarlijkse maatschapsvergadering

Tijdens de jaarlijkse maatschapsvergadering op het kantoor van Lokin Tamse, Partners in Vastgoed wordt een presentatie over de resultaten van het betreffende woningfonds gegeven, kunnen vragen worden gesteld en spreekt men elkaar in een ongedwongen dinersetting.

Het management doen we vanuit Lokin Tamse, Partners in Vastgoed. Naast onze eigen 15 woningfondsen beheren we ook 7 particuliere woningportefeuilles.

Onze sterkste punten zijn de exploitatie van de portefeuille en de financiële rapportages.

Hoe doen we dit?

Veel kunnen we zelf, maar meestal werken we samen met mensen uit ons brede netwerk. Deskundigen op elk gebied zoals geldverstrekkers, fiscalisten, juristen, notarissen, accountants, bouwkundigen, vastgoedmanagers en makelaars.

We kennen de mensen in de vastgoedbranche.

Woningfondsen

Jaar van oprichting

 1. Woningfonds Almelo (2016)
 2. Woningfonds Meppel (2016)
 3. Woningfonds TUK (2018)
 4. Woningfonds Beilen (2018)
 5. Woningfonds Hengelo (2018)
 6. Woningfonds ZutphenHengelo (2019)
 7. Woningfonds Hardenberg (2019)
 8. Woningfonds Meppel Nieuwveen (2020)
 9. Woningfonds Hardenberg Marslanden (2021)
 10. Woningfonds Assen (2021)
 11. Woningfonds Erve Odinck (2022)
 12. Woningfonds Nieuwe Es (2022)
 13. Woningfonds Veghel (2022)
 14. Woningfonds Leeuwarden (2023)

Op dit moment zijn er geen fondsen in ontwikkeling.

Nieuws

Actieve woningfondsen & Woningfondsen in ontwikkeling

© 2023 Lokin Tamse, Partners in Vastgoed